Zasady związane z podatkami

Skutki podatków zazwyczaj sa rózne jest to zalezne od elastyczności popytu i podaży i z tym ma związek także każdy zwrot podatku z zagranicy. Kiedy popyt jest sztywny cały ciężar podatkowy ponosi konsument, natomiast przy sztywnej podaży cena netto danego dobra jest niższa o wielkość odpowiadającą wysokości nałożonego podatku. Oznacza to, że cena brutto pozostaje bez zmian. Popyt, który jest nieskończenie elastyczny, a także nieskończenie elastyczna podaż są pojęciami czysto teoretycznymi, jednak przy takim popycie i przy założeniu, że cena rynkowa danego towaru (usługi) pozostałaby bez zmian, nastąpiłoby znaczne ograniczenie popytu oraz drastyczny spadek ceny netto osiąganej przez producenta. zwrot podatku z holandii, oraz zwrot podatku z Wielkiej Brytanii w działalności także jest regulowany odpowiednio. Sprzedawca wtedy musiałby radykalnie opuścić ceny swoich wyrobów gdyż wkalkulowana wielkość podatku w cenę dobra byłaby nie do zaakceptowania przez nabywców. W sytuacji, Kiedy podaż była by nieskończenie elastyczna, nastąpiłby wzrost ceny dobra, co spowoduje ograniczenie tej podaży.