Testamenty w Stanach Zjednoczonych.

Testament jest to dokument, który dysponuje osoba decydująca o tym kto ma otrzymać jej przedmioty majątkowe takie jak dom, samochód, pieniądze i inne, a także o tym kto przejmie opiekę nad dziećmi w razie jego śmierci. Ostatnia wola osoby, która decyduje o dorobku jej całego życia, oraz przyszłości nieletnich dzieci. Trudno jest uwierzyć, że aż 70% osób w stanach zjednoczonych nie ma w ogóle testamentu. Przyczyna takiego zjawiska jest przede wszystkim nieświadomośc komplikacji jakie mogą nastąpić z powodu braku ostatniej woli lub innych stosownych przygotowań. W odróżnieniu od polskiego prawa testamenty w stanach zjednoczonych można rozporządzić na wypadek śmierci nie tylko testamentem lecz również innymi sposobami. Osoba nie posiadająca testamentu nie ma pojęcia kto otrzyma jej majątek, gdyby ta uległa śmierci. Jeżeli nawet uważa, że wszystko co posiada przypadnie jej współmałżonkowi można z pewnością stwierdzić, że się myli. Czy takie osoby zdaja sobie sprawę z tego przez jakie kłopoty musi później przejść rodzina zanim wogle będzie w stanie przejąć konta, oraz przedmioty majątkowe jakie ma zarejestrowane na własne nazwisko. Wdowa, a także dzieci nie moga pójść do banku w celu wybrania pieniędzy z konta osoby zmarłej. O tym kto tak naprawdę dostanie prawo opieki nad dziećmi, które są nieletnie, oraz kto przejmie ich finansowe sprawy zdecyduje o tym człowiek, którym będzie sędzia. Kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie majatkiem osoby zmarłej, odnalezienie kont, wycena jej sprzętów, kolekcji , a także ich sprzedaż może być to urzędnik, który zostanie wyznaczony do tego celu przez sąd