Stopień bezrobocia w poszczególnych województwach w Polsce

Stopa bezrobocia w Polsce jest bardzo różna w poszczególnych regionach całego kraju. Najmniejsze bezrobocie funkcjonuje w regionach, gdzie występują bardzo duże aglomeracje miejskie, które są centrami intensywnego rozwoju biznesu. Do takich regionów zalicza się między innymi województwo mazowieckie. W Warszawie bezrobocie najczęściej nie przekracza trzech procent natomiast poza Warszawą bezrobocie jest dużo wyższe.

Do najbardziej zagrożonych bezrobociem regionów kraju zaliczają się województwa między innymi znajdujące się na ścianie wschodniej. W tych regionach również można zauważyć różnice między większymi miejscowościami a małymi miejscowościami, co można zauważyć choćby na przykładzie Białegostoku. Wysoka stopa bezrobocia występuje również na terenie województwa Lubuskiego.
Problemem przy ocenianiu stopy bezrobocia jest sytuacja, w której wiele osób korzystających z usług urzędów pracy jednocześnie podejmuje pracę poza granicami kraju. W regionach, gdzie występuje bardzo wysoka stopa bezrobocia istnieje również bardzo duża szara strefa, gdzie ludzie w celu uzyskania jakiegokolwiek dochodu podejmują pracę na czarno.
Wysokie bezrobocie bardzo często dotyka regionów silnie nastawionych na rolnictwa. Innym problemem w Polsce jest deindustralizacja kraju, co przekłada się na spadek liczby miejsc pracy, które zapewniają stabilną pracę w dużych zakładach pracy. Jednocześnie w mniejszych miejscowościach trudne jest zapewnienie możliwości zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc pracy jedynie w ramach usług.