Sektor dystrybucji produktami-finansowymi.

Firmą działającą w sektorze dystrybucji produktami finansowo-ubezpieczeniowymi w Bielsku-Białej jest firma NOVISION Spółka z o.o., znajdująca się na ulicy Cieszyńskiej pod numerem 313. Działalność firma rozpoczęła kilkanaście lat temu w Bielsku-Białej, konkretnie w roku 1993 i czerpała wzorce do swojej działalności ze struktur firm niemieckich. Warto wiedzieć ludziom bogatym, którzy pragną ulokować pieniądze w pewnym źródle, które przyniesie im zysk większy niż zysk proponowany przez banki w naszym kraju, że firma Novision z Bielska-Białej ma do nich właśnie skierowane oferty związane z pieniędzmi. Firma Novision nie zarządza pieniędzmi klientów, a jest pośrednikiem, bo wskazuje im źródła, gdzie mogą być pieniądze klientów ulokowane. W czasach, kiedy panuje światowy kryzys finansowy, warto ludziom pragnącym mieć więcej pieniędzy, zainteresować się ciekawymi ofertami firmy Novision. Warto osobiście pojawić się w siedzibie firmy Novision i na miejscu dowiedzieć się o ofertach tej firmy. Firma Novision też jest organizatorem szkoleń finansowych i to w różnych miejscach naszego kraju.