Przedsiębiorstwa ekonomia

Ekonomia przedsiębiorstwa jest odrębną jednostką prowadzącą działalność gospodarczą wyodrębnioną pod względem -organizacyjnym, produkcyjnym oraz prawnym mającą na celu uzyskanie zysków poprzez zaspokojenie potrzeb konsumenckich, rozróżniamy przedsiębiorstwa ze względu na ich charakter usług np.: produkcyjne zajmujące się wydobyciem, przetwórstwem, obróbką lub montażem, a druga grupa to zakłady świadczące usługi np.: handlowe, komunikacyjne i transportowe, finansowe, ubezpieczeniowe czy też o charakterze społecznym. Każde przedsiębiorstwo posiada samodzielność ekonomiczną czyli podejmuje decyzje na własne ryzyko oraz koszt, gdzie głównym zadaniem jest jak najmniejsze popełnianie błędów zwiększając finanse danego zakładu. Ekonomia przedsiębiorstwa to również właściwa organizacja pracowników podlegająca bezpośrednio kierownictwu realizująca zamierzone cele, na dobrą ekonomię produkcji wpływa posiadanie odpowiedniego specjalistycznego sprzętu do wytworzenia zamierzonych wyrobów. Więc dobrze działające przedsiębiorstwo dostosowuje się do potrzeb rynkowych, wdraża nowatorskie rozwiązania, powiększa efektywność pracy i asortymentu, zwiększa wynagrodzenie pracowników, zwraca uwagę na ochronę środowiska, poprawia warunki pracy, a tym samym swoje zyski.