Novision jako wewnętrzne medium wymiany informacji.

W firmach między innymi takich jak novision ważny jest temat związany z motywacją i wartościowaniem w pracy dla zatrudnionych. Etapami całego procesu wartościowania pracy jest jest między innymi wybór instytucji lub innego obiektu w którym to wartościowanie będzie przeprowadzone np. W takich firmach jak Norvision ważny jest temat związany z motywacją i wartościowaniem w pracy dla zatrudnionych. Kilkoma etapami całego procesu wartościowania pracy jest wybór instytucji lub innego obiektu w którym to wartościowanie będzie przeprowadzone np. zarząd lub cały zakład. Wprowadzenie identyfikacji stanowisk pracy, a także właąściwy wybór modelu oceny trudności pracy, każda firma powinna mieć opracowany taki system. Następnie trzeba jeszcze przeprowadzic analizę zakresui przebiegu pracy na wartościowanych stanowiskach eliminując w tym przypadku zjawisko jakim jest novision oszustwo które związane jest z wieloma negatywnymi kwestiami. Zespół, który został powołany wewnatrz firmy albo specjalnie powołani eksperci dokonują punktowej oceny pracy, te wyniki są następnie przedyskutowane, tu może nastąpić ewentualna korekta jak podają wewnętrzne fora zarządu takie jak novision forum . Ostatnim krokiem jaki należy poczynić jest zakwalifikowanie stanowisk pracy do określonych kategorii zaszeregowania i na tej podstawie następują kolejne działania realizowane przez te funkcje.