Łotwa w strefie Euro.

Łotwa udowodniła, że możliwe jest przezwyciężenie zaburzeń równowagi makroekonomicznej i wyjście z takiej sytuacji jeszcze silniejszym. Wtedy kiedy Łotwę sięgnęła głeboka recesja rząd tego kraju podjął radykalne działania, które doprowadziły do zrównoważonego wzrostu gospodarczego. I to przyniosło rezultaty. Łotwa jest dziś najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej” – powiedział komisarz do spraw gospodarczych. Olli Rehn skomentował całą sytuację w eurolandzie. „To że Łotwa chce przyjąć euro jest oznaką zaufania do wspólnej waluty i kolejny dowodem na to, że mylili się ci, którzy przewidywali rozpad strefy euro” – powiedział komisarz.Głowny znak na wejście Łotwy do strefy Euro dał juz Europejski Bank Centralny.Oficjalna decyzję maja podjąc na poczatku przyszłego miesiąca przedstawiciele unijnych rządów. Łotwa będzie 18. Unii europejskiej i szóstym z nowych państw, które to dołaczyły do Unii Europejskiej. wspólna waluta została wcześniej przyjeta przez Słowenię, Maltę, Cypr, Słowację i Estonię.