Kwoty, które sa zaksięgowane w działalności.

Karta podatkowa nie przysługuje tym podatnikom, którzy oprócz działalności gospodarczej objętej tą formą opodatkowania prowadzą inną działalność gospodarczą, w przypadku gdy małżonek podatnika prowadzi działalność w tym samym zakresie, oraz gdy wytwarzają wyroby opodatkowane, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym. Nieprzekraczalna liczba zatrudnionych przez podatnika pracowników – różna dla poszczególnych rodzajów opodatkowanej działalności – jest jednym z warunków korzystania z tej formy opodatkowania. Polska dziś będąc w strukturze Unii Europejskiej ma przepisy które przestrzega i plusem jest to, że podatnik jako podmiot albo osoba prowadząca działalność nie tylko w Polsce może tutaj na miejscu starać się o zwrot podatku z zagranicy . Osoba pracująca lub posiadająca działalność nie tylko w Polsce może rozliczać się w jednym kraju i tak na przykład modne ostatnio wyspy dają rozliczenie w Polsce gdzie można dostać zwrot podatku anglia czy też zwrot podatku irlandia .