Jakie są właściwości przedsiębiorczości

Do właściwości przedsiębiorczości zaliczamy przede wszystkim takie cechy jak osobowość, asertywność, oraz komunikację werbalną i niewerbalną. Osobowość to cecha, która jest charakterystyczna dla każdego człowieka możemy tu wyróżnić strukturę jego cech i właściwości fizyczne. Cechy osobowości sa bardzo często dziedziczone po naszych przodkach kształtują się one również pod wpływem warunków środowiska. Asertywność to inaczej wyrażenie własnych przekonań, która polega na buciu sobą niezależnie od oczekiwań i szanowaniu poglądów innych stanowczość, oraz samodzielność to również cechy asertywności. Asertywnośc pomaga w realizowaniu własnych potrzeb i osiaganiu wyznaczonych przez nas celów pomaga utrzymać kontrolę nad własnym życiem sprawia, że jesteśmy uczciwi w stosunku do siebie i do innych osób. Asertywnośc może również sprawić, że będziemy przez pewne grupy ludzi odbierani niechętnie , ponieważ ta cechca charakteru polega na tym, że człowiek który ja posiada idzie przez życie przebojem i jest zmienny w relacjach z innymi. Komunikacja niewerbalna wyraża się przez odległość w jakiej znajdujemy się z naszym rozmówcą wygląd twarz, włosy, ciało, marszczenie brwi, uśmiechanie się czy błaznowanie. Może byc ona również wyrażana przez nasze otoczenie dom, oraz pracę czy rodzinę czy przyjaciele, oraz w sposób w jaki siedzimy czy chodzimy. Komunikacja werbalna niesie ze sobą pewne bariery można tutaj wymienić krytykowanie, obrażanie, orzekanie, chwalenie, rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, nadmierne wypytywanie.