Ekonomia społeczna

Ekonomia społecznaEkonomia społeczna zajmująca się zasadami i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych we wszystkich dziedzinach życia, której część dochodu narodowego przypada obywatelom i ma wpływ na sprawność gospodarczą. Przedsiębiorstwa społecznej ekonomii są podmiotami gospodarczymi i wspierają rozwój każdego obywatela przez działanie np.: banki spółdzielcze, wzajemne ubezpieczenia, fundusze poręczeniowe, firmy społeczne i socjalne jak i agencje rozwoju regionalnego i poprzez rożne stowarzyszenia oraz fundacje, mające na celu walkę z bezrobociem i biedą oraz stabilnemu rozwojowi gospodarki. Ekonomia społeczna zajmuje się dziedzinami i wspiera takie dziedziny jak : usługi i ochrona socjalna, zdrowie, ubezpieczenia, produkcje rolną również szkolnictwo i edukację, sport, rozrywkę, sprawy konsumenckie oraz sektor mieszkaniowy i wiele innych usług. Pomimo, że każda usługa ma odrębny status prawny są wspólne cechy które łączą wszystkie podmioty: dobrowolne członkostwo, pomoc indywidualną i społeczną nad zyskiem, demokratyczna kontrolę członków, obronę zasad solidarności i odpowiedzialności również autonomiczne zarządzanie nie zależne od władz publicznych, a wypracowane zyski służą do realizacji rozwoju jak i usług członków i dobru wspólnemu.