Archiwa kategorii: ekonomia

Ekonomia wyższe uczelnie w kraju

Ekonomia wyższeWyższe uczelnie w kraju na kierunku studiów ekonomia daje młodą kadrę ludzi doskonale wykształconych znających gruntowną wiedzę w zakresie : opracowywania projektów, znajomości prawa handlowego, podatkowego jak i technologicznego, umieją wykorzystać oraz pozyskiwać zasoby podmiotów publicznych, sektora prywatnego czy świadczą usługi doradców krajowych i zagranicznych. Zdobywają widzę przez zajęcia na poszczególnych kierunkach, prawa, administracji, ekonomi. Dobrze wyposażona biblioteka wydziałowa jak i prowadzone wykłady w formie ,seminariów, konwersatoriów pomagają zdobywać wiedzę. Wyższe uczelnie w kraju na kierunku ekonomia przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach administracji państwowych, instytucji finansowych, zarządzających czy prowadzących publiczne lub prywatne firmy i tym podobne. Dostępność większym mieście w kraju wyższej uczelni jest dodatkowym atutem dającym zdobycie wyższego wykształcenie bez konieczności przeprowadzenia się na drugi koniec polski. Prestiżowe uczelnie prowadzą zajęcia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym dostosowując się do indywidualnych potrzeb swoich słuchaczy.

Praktyczna ekonomia

Praktyczna ekonomia ma na celu pokazać, że zagadnienia z tej dziedziny nie są czarną magią, a zrozumienie ich wcale nie jest takie trudne, bo przecież każdy z nas w codziennym życiu jest zarówno konsumentem i producentem. Tak więc odpowiednia wiedza na ten temat pozwoli nam na uniknięcie wielu błędów oraz lepszego zrozumienia otaczającego nas świata. Robiąc nie raz zakupy w rożnych sklepach, bazarach czy bezpośrednio u producenta dziwimy się ,że ten sam produkt ma tak różne ceny,a przecież wiadomo że czym więcej pośredników do przetworzenia towaru w produkt zdatny do sprzedaży wzrasta jego cenna rynkowa. Więc widzimy,że praktyczna ekonomia zajmuje się więc problemami społeczeństwa i bezpośrednio dotyczy każdego z nas ( więc nie możemy powiedzieć to nas nie interesuje, albo nie ważne jak rząd postępuje ), jest też podstawowym czynnikiem rozwoju i gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Określając wysokość danej produkcji zbytu rynkowego na który mamy bezpośredni wpływ i jeśli nie wykażą tego konsumenci ( czy dana usługa, produkt jest bardziej rozchwytywana, a na inne nie ma sprzedaży ), to zadanie przechodzi na rząd aby zaspokoić potrzeby każdego obywatela i miał łatwy dostęp do wygranego produktu.

Przedsiębiorstwa ekonomia

Ekonomia przedsiębiorstwa jest odrębną jednostką prowadzącą działalność gospodarczą wyodrębnioną pod względem -organizacyjnym, produkcyjnym oraz prawnym mającą na celu uzyskanie zysków poprzez zaspokojenie potrzeb konsumenckich, rozróżniamy przedsiębiorstwa ze względu na ich charakter usług np.: produkcyjne zajmujące się wydobyciem, przetwórstwem, obróbką lub montażem, a druga grupa to zakłady świadczące usługi np.: handlowe, komunikacyjne i transportowe, finansowe, ubezpieczeniowe czy też o charakterze społecznym. Każde przedsiębiorstwo posiada samodzielność ekonomiczną czyli podejmuje decyzje na własne ryzyko oraz koszt, gdzie głównym zadaniem jest jak najmniejsze popełnianie błędów zwiększając finanse danego zakładu. Ekonomia przedsiębiorstwa to również właściwa organizacja pracowników podlegająca bezpośrednio kierownictwu realizująca zamierzone cele, na dobrą ekonomię produkcji wpływa posiadanie odpowiedniego specjalistycznego sprzętu do wytworzenia zamierzonych wyrobów. Więc dobrze działające przedsiębiorstwo dostosowuje się do potrzeb rynkowych, wdraża nowatorskie rozwiązania, powiększa efektywność pracy i asortymentu, zwiększa wynagrodzenie pracowników, zwraca uwagę na ochronę środowiska, poprawia warunki pracy, a tym samym swoje zyski.