Archiwa kategorii: ekonomia

Kursy EUR/PLN – co warto wiedzieć

Kursy EURKursy EUR/PLN kształtują się w różnoraki sposób. Na ogół ich wartość powstaje na podstawie danych z Forex. Kantory stacjonarne zwykle doliczają jeszcze marżę i w ten sposób cena wspomnianej waluty zdecydowanie wzrasta. Nikt nie jest na tyle niemądry, aby decydować się na zakup euro lub też jego sprzedaż po cenie, jakiej oczekuje kantor. Czytaj dalej

Ekonomia rozwoju

Ekonomia rozwojuEkonomia rozwoju jest odpowiednią dziedziną ekonomi zajmującą się rozwojem w krajach słabo rozwiniętych, gdzie oprócz poprawy wzrostu gospodarczego analizach i skutkach ubóstwa przyczynia się do poprawy zdrowia, edukacji czy też możliwości podjęcia pracy. Głównym zadaniem ekonomi jest przeciwstawianiu się biedzie oraz jej przezwyciężeniu w państwach o niskim dochodzie, silnymi nierównościami społecznymi, przeciętnym lub brakiem standardów cywilizacyjnych, dualizmem ekonomicznym, technicznym lub regionalnym, bardzo słabym rozwojem oświaty czy też wysokim bezrobociem sezonowym i strukturalnym albo zatrudnieniem tylko w rolnictwie. Powstanie ekonomi rozwoju ma na celu wyrównanie nierówności na świecie, a przykłady rozwiązania problemów brały się z krajów wysoko rozwiniętych, gdzie szczególny nacisk w krajach słabo rozwiniętych dano na rozwój przemysłu ciężkiego co przyczyniło się do zamarcia rolnictwa. Jednak w praktyce nie osiągnięto zamierzonych skutków i jest potrzeba nowych lepszych rozwiązań chociaż jest to proces długotrwały warto zmorzyć wysiłki aby uzyskać zamierzony sukces.

Ekonomia społeczna

Ekonomia społecznaEkonomia społeczna zajmująca się zasadami i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych we wszystkich dziedzinach życia, której część dochodu narodowego przypada obywatelom i ma wpływ na sprawność gospodarczą. Przedsiębiorstwa społecznej ekonomii są podmiotami gospodarczymi i wspierają rozwój każdego obywatela przez działanie np.: banki spółdzielcze, wzajemne ubezpieczenia, fundusze poręczeniowe, firmy społeczne i socjalne jak i agencje rozwoju regionalnego i poprzez rożne stowarzyszenia oraz fundacje, mające na celu walkę z bezrobociem i biedą oraz stabilnemu rozwojowi gospodarki. Ekonomia społeczna zajmuje się dziedzinami i wspiera takie dziedziny jak : usługi i ochrona socjalna, zdrowie, ubezpieczenia, produkcje rolną również szkolnictwo i edukację, sport, rozrywkę, sprawy konsumenckie oraz sektor mieszkaniowy i wiele innych usług. Pomimo, że każda usługa ma odrębny status prawny są wspólne cechy które łączą wszystkie podmioty: dobrowolne członkostwo, pomoc indywidualną i społeczną nad zyskiem, demokratyczna kontrolę członków, obronę zasad solidarności i odpowiedzialności również autonomiczne zarządzanie nie zależne od władz publicznych, a wypracowane zyski służą do realizacji rozwoju jak i usług członków i dobru wspólnemu.